ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & COVID-19

Τα έντυπα/φόρμες για το ιατρικό ιστορικό των αθλητών/τριών είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην ενότητα "Έντυπα/φόρμες προς συμπλήρωση".