Δ.Σ. & Μελη

Καρυώτης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Μελετλίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Λάμπρου Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας

Μαρέτης Κωνσταντίνος

Ταμίας & Έφορος Κωπηλασίας

Φαρμακίδης Σωτήριος-Νεκτάριος

Έφορος Ιστιοπλοΐας 

Κουσίδης Κωνσταντίνος

Έφορος Υλικού  & Έφορος Κωπηλασίας

Κωστόπουλος Δαβιδ

Αναπληρωτής Γ.Γραμματέαςς

Κυριάκης Θεόδωος

Αναπληρωτής Ταμίας και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Χατζηβασιλείου Ιωάννης

Β' Έφορος Ιστιοπλοΐας


 Για την Εξελεγκτική επιτροπή εκλεχτήκαν οι :

 

Καρπούζας Ευάγγελος


Μαρκέτης Χρήστος


Μπούσιου Βασίλειος

Σαμαεράς Βασίλειος

   

                    


Για την Πειθαρχική Επιτροπή εκλεχτήκαν οι:  

Αμανατίδης Αθανάσιος


Ελευθεριάδου Ροδή 


Λαμπαδαρίου Ελισάβετ


 

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών είναι τριετής.