Τελικός – Κατερίνα Νικολαΐδου και Σοφία Ασουμανάκη – ΡΙΟ 2016

Τελικός - Η αθλήτρια μας Κατερίνα Νικολαΐδου με την Σοφία Ασουμανάκη στο διπλό σκιφ γυναικών.

{html5video width=[900] height=[506] controls=[1] autoplay=[0] preload=[auto] poster_visibility=[1] loop=[0] video_mp4=[http://www.nokat.gr/003.mp4]  poster=[http://www.nokat.gr/003.jpg]}