Κατερίνα Νικολαΐδου και Σοφία Ασουμανάκη – ΡΙΟ 2016 (6-8-2016)

{html5video width=[900] height=[506] controls=[1] autoplay=[0] preload=[auto] poster_visibility=[1] loop=[0] video_mp4=[http://www.nokat.gr/001.mp4]  poster=[http://www.nokat.gr/001.png]}