ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των αθλητών και αθλητριών της ιστιοπλοΐας για το αγωνιστικό έτος 2020-2021. Θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομείου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι μεταγραφές επιτρέπονται μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι :

1.   Αίτηση προς την Ε.Ι.Ο. από τους ιστιοπλόους η, τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που είναι ανήλικοι. Στην αίτηση θα αιτείται η μεταγραφή τους και θα αναφέρονται οι λόγοι αυτής, καθώς και τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο πατρώνυμο, ημερομηνία και έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, e- mail, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός Μητρώου τους στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκουν).

2.  Επίσημο έγγραφο αποδέσμευσης από τον όμιλο που αποχωρούν.

3.  Επίσημο έγγραφο αποδοχής από τον όμιλο στον οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. Η συναίνεση παρέχεται με ακριβές αντίγραφο η, απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του σωματείου τους. Στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο τους και το σωματείο στο οποίο παραχωρούνται.