Παλαιότερα Δ.Σ. Ναυτικού Ομιλου

2019-2022
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2022

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ, ΜΕΛΟΣ

 

 

2016-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Β’ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΕΛΟΣ

 

2015-2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015-2015

Καρυώτης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
Κυρίτσης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Τουλιοπούλου Αναστασία Γενική Γραμματέας
Καρπούζας Ευάγγελος Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας
Κακούρης Γρηγόριος Ταμίας
Μπούσιου Βασίλειος Έφορος Ιστιοπλοΐας & Αναπληρωτής Ταμίας
Μαρέτης Κωνσταντίνος Έφορος Κάνοε - Καγιάκ
Νικολαΐδης Ιωάννης Έφορος Κωπηλασίας
Μπούσιου Κωνσταντίνος Έφορος Υλικού - Εγκαταστάσεων & Ειδικός Γραμματέας
Σακκάς Κωνσταντίνος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Κουτλουμπάσης Αθανάσιος Μέλος

 

2010-2015
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2010-2015

(Πρακτικό 3ο, 7/2/2007, Θέμα 3ο)

Μελετλίδης Γεώργιος Πρόεδρος
Τσιρόπουλος Ευστράτιος Αντιπρόεδρος
Σεϊταρίδης Ιωάννης Γενικός γραμματέας
Μαργαρίτου Ουρανία Ανάπλ. Γενικός Γραμματέας
Λάμπρου Δημήτριος Ταμίας
Μπούσιου Βασίλειος Αναπλ. Ταμίας
Βαρμπένης Βασίλειος Έφορος Ιστιοπλοΐας
Νικολαϊδης Ιωάννης Έφορος Κωπηλασίας
Αντωνίου Κωνσταντίνος Έφορος Κανό-Καγιάκ
Καρυώτης Κωνσταντίνος Έφορος Εγκαταστάσεων
Τολιοπούλου Αναστασία Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

 

2007-2010
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2007-2010

(Πρακτικό 3ο, 7/2/2007, Θέμα 3ο)

ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
ΠΑΡΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΙΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

 

2004-2007
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2004-2007

(Πρακτικό 3ο, 31/1/2005, Θέμα 3ο)
(νέα σύνθεση μετά από την παραίτηση του κ. Παπακωνσταντίνου Αναστάσιου)

ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΛΑΓΚΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

 

2004-2007
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2004-2007

(Πρακτικό 2ο, 24/1/2004, Θέμα 1ο)

ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
ΛΑΓΚΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ

2001 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(71 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2001)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1999 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(71 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 27 Ιανουαρίου 1999)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αντικαταστάθηκε από την Τερζίδου Ελένη)
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
(αντικαταστάθηκε από τον Ναλμπάντογλου Γεώργιο)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Μανιώτη Χαράλαμπο)(αντικαταστάθηκε από τον Χρηστίδη Απόστολο)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Μανιώτη Χαράλαμπο)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Λαγκώνη Σταύρο)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 24 Ιανουαρίου 1999)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 24 Ιανουαρίου 1999)
ΜΑΓΙΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1997 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 1 Φεβρουαρίου 1997)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Τσιρόπουλο Ευστράτιο)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Τσιρόπουλο Ευστράτιο)(αντικαταστάθηκε από τον Λαγκώνη Σταύρο)
ΤΑΜΙΑΣ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΥΝΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Σεϊταρίδη Ιωάννη)
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
(αντικαταστάθηκε από τον Σεϊτανίδη Παναγιώτη)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΤΣΙΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
(αντικαταστάθηκε από τον Λαγκώνη Σταύρο)(αντικαταστάθηκε από την Τερζίδου Ελένη)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ
ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(αντικαταστάθηκε από τον Πετρίδη Ανδρέα)
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(αντικαταστάθηκε από την Τερζίδου-Ντιτσιοπούλου Δήμητρα)
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 26 Ιανουαρίου 1997)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 26 Ιανουαρίου 1997)
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1995 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(71 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 12 Μαρτίου 1995)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΣΥΝΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1993 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(32 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 2 Ιουνίου 1993)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(αντικαταστάθηκε στη θέση του ειδικού γραμματέα από τον Πιστώνη Νικόλαο)
ΤΑΜΙΑΣ : ΖΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(αντικαταστάθηκε από τον Σιδηρόπουλο Νικόλαο)ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 20 Μαρτίου 1994)
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 29 Μαρτίου 1992)
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1992 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(1 & 22 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 31 Μαρτίου 1992 και 4 Ιανουαρίου 1993)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Τσιρόπουλο Ευστράτιο)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Δανιηλίδη Κωνσταντίνο)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνίδη Κωνσταντίνο)
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Δανιηλίδη Κωνσταντίνο)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από την Τερζίδου Ελένη)(αντικαταστάθηκε από τον Σιδηρόπουλο Ηλία)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από την Τερζίδου Ελένη)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Σιδηρόπουλο Νικόλαο)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 29 Μαρτίου 1992)
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 29 Μαρτίου 1992)
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ

1990 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 23 Φεβρουαρίου 1990)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον ΤΣΕΜΕΚΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ : ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 19 Φεβρουαρίου 1990)
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1988 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(43 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 20 Φεβρουαρίου 1988)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΠΟΥΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Παπαργυρόπουλο Κωνσταντίνο)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(πρακτικό γενικής συνέλευσης 17 Φεβρουαρίου 1988)
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ

1986 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(πρακτικό διοικητικού συμβουλίου(;)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
(αντικαταστάθηκε από τον Παπαϊωάννου Δημήτριο)
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1984 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(4 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 10 Μαρτίου 1984)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΚΑΖΟΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΤΙΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΜΠΙΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΒΕΝΙΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αποφασίστηκε να βοηθήσουν σε διάφορα τμήματα εξωδιοικητικοίκαι έτσι ανέλαβε έφορος ιστιοπλοίας & ερασιτεχνικής αλιείας ο Λαγκώνης Σταύροςκαι έγιναν μέλη οι Βέργας Ντίνος και Δανιηλίδης Κωνσταντίνος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(22 πρακτικό γενικής συνέλευσης 4 Μαρτίου 1984)
ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1983 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(31 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 12 Φεβρουαρίου 1983)ανακατανομή αξιωμάτων εξαιτίας παύσεων (λόγω μη συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.) και παραιτήσεων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΕΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΙΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΜΠΟΥΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΤΖΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1982 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(4 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 1982)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΕΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΜΠΙΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΤΖΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(20 πρακτικό γενικής συνέλευσης 21 Φεβρουαρίου 1982)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1980 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(4 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 26 Μαρτίου 1980)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΖΟΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1978 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 2 Φεβρουαρίου 1978)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΤΣΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΑΣΙΤΣΙΩΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(13 πρακτικό γενικής συνέλευσης 11 Δεκεμβρίου 1977)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΝΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1975 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(21 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 1 Οκτωβρίου 1975)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΙΝΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ : ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(11 πρακτικό γενικής συνέλευσης 28 Σεπτεμβρίου 1975)
ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1974 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 21 Φεβρουαρίου 1974)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΜΑΠΙΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(10 πρακτικό γενικής συνέλευσης 17 Φεβρουαρίου 1974)
ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΙΝΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1972 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 3 Μαρτίου 1972)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΖΗΜΑΠΙΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΗ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον ΚΟΥΝΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ)

1972 
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 13 Φεβρουαρίου 1972)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΗ :
ΚΟΥΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΠΙΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(8 πρακτικό γενικής συνέλευσης 27 Φεβρουαρίου 1972)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΙΝΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1971 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 1971)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ)
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΓΕΝ.ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ & ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(αντικαταστάθηκε από τον ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΤΖΗΜΑΠΙΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΚΟΥΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1969 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(6 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 11 Φεβρουαρίου 1969)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΙΝΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΓΑΡΓΑΓΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ : ΠΑΤΣΙΑΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

1967 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 16 Φεβρουαρίου 1967)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΛΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ : ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ : ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : ΓΑΡΓΑΓΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ : ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1966 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(10 & 13 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 9/2/1966 & 25/6/1966)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΒΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ : ΓΑΡΓΑΓΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ : ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ : ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(4 πρακτικό γενικής συνέλευσης 2 Φεβρουαρίου 1966)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕΝΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΖΟΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1960 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(6 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 1960)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΤΣΙΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(3 πρακτικό γενικής συνέλευσης 24 Ιανουαρίου 1960)
ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1959 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(1 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 26 Απριλίου 1959)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΚΛΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΑΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΚΟΥΪΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(1 πρακτικό γενικής συνέλευσης 26 Απριλίου 1959)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ