Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης 2022