Ακαδημίες κωπηλασίας
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα της Κωπηλασίας.
Οι Σχολές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Εφόρου και σε συνεργασία με τον προπονητή της αγωνιστικής ομάδας. Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή - μαθητή:
  • η ηλικία του να είναι από 12 ετών και πάνω
  • να έχει κατάλληλο σωματότυπο
  • να είναι αρτιμελής
  • να γνωρίζει κολύμβηση (βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα)
  • ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Κωπηλασίας.

Υπεύθυνος προπονητής: Αναστασιάδης Θεοχάρης 6949612978