ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης λειτουργεί κάθε Δευτέρα 14:00-18:00 και κάθε Πέμπτη 14:00-18:00.       

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351061408