Πρόσκληση 1ης Γενικής Συνέλευσης Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης