1959-1966

ΠEΡΙΟΔΟΣ: 1959-1966 «Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)» Προπομπός του «Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης»

Στα πρώτα του βήματα ο Όμιλος ξεκίνησε από μία ομάδα ντόπιων αλιέων οι οποίοι οργανώθηκαν και ίδρυσαν το «Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)»(1 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 26 Απριλίου 1959). Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν τα εξής (1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, 26 Απριλίου 1959).:

Βακλαβάς Γρηγόριος του Ευαγγέλου Βαρδάκας Περικλής του Στεφάνου Γρηγοριάδης Γεώργιος Ηλιάσκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος του Γεωργίου Ιωαννίδης Παναγιώτης Κοκκώνης Γεώργιος του Δημητρίου Κολοβός Κωνσταντίνος του Βασιλείου Κανσουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Κουϊμτζόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου Λαμπαδαρίου Αθανάσιος Μαυραγάνης Γεώργιος του Ιωάννη Νικολάου Παναγιώτης του Ιωάννη Παπαχατζής Γρηγόριος του Μιχαήλ Παπαχατζής Απόστολος του Ζήση Πιπερίδης Απόστολος του Αβραάμ Παπαευθυμίου Απόστολος του Ευθυμίου Ταταλόπουλος Πέτρος του Κωνσταντίνου Τσινανόπουλος Χαρίλαος του Αποστόλου Τίγκας Μιχαήλ του Ιωάννου Χρυσοβέργης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Χατζηγιαννάκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη Ξαφέινιας Απόστολος του Ιωάννη Πορτοκάλης Αθανάσιος του Μιχαήλ Παπανικολάου Αρτέμιος του Νικολάου Παπατόλιος Νικόλαος του Αστερίου Κεραμύδας Ηλίας του Ιωάννη Χρυσίδης Αχιλλεύς του Παύλου Λιναρδάτος Χαράλαμπος Σαλαμάνης Φώτιος Γιαννακουλάκος Μιχαήλ του Δημητρίου Γαρουφαλίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Χαλβατζής Δημήτριος

Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται ως μηνιαία εισφορά το ποσό των πέντε (5) δραχμών και ποσό εγγραφής οι είκοσι (20) δραχμές.Σκοπός του Συνδέσμου ήταν η επίλυση των προβλημάτων των ντόπιων αλιέων και η συμμετοχή σε πανελλήνιες αλιευτικές δραστηριότητες. Η πρώτη σφραγίδα του Συνδέσμου ήταν στρόγγυλη. Στο κέντρο υπήρχε η εικόνα του Αγίου Νικολάου, στο κάτω μέρος ο αριθμός 20-1959 και περιμετρικά η επωνυμία «Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας».

Τον Ιούνιο του 1959, ο Σύνδεσμος εγγράφεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Αλιείας (2 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 2 Ιουνίου 1959), και τον Ιούλιο του 1959 συμμετέχει στους 4 Πανελλήνιους αγώνες Υποβρυχίου Αλιείας στην Κύμη της Εύβοιας (4 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 8 Ιουλίου 1959). Παράλληλα, τον Ιούλιο του 1959, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Βιομηχανίας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν του αλιείς της περιοχής (5 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 12 Ιουλίου 1959), δείχνοντας έτσι το έντονο ενδιαφέρον για τα προβλήματα του κλάδου.

Στα πρώτα αυτά βήματα οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ήταν τακτικές και έφταναν μέχρι και τις τρεις (3) το μήνα, γίνονταν σε καφενεία, στα γραφεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Νομού Πιερίας και, όταν αποκτήθηκαν, στα γραφεία του Συνδέσμου.

Από την πρώτη χρονιά ο Σύνδεσμος ζήτησε να του παραχωρηθεί οικόπεδο στην Παραλία Καλλιθέας για την «ανέγερσιν του εντευκτηρίου και των εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου θαλασσίων αγωνισμάτων» (7 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 23 Απριλίου 1960). Την ίδια περίοδο, συνεχίζοντας την αθλητική δραστηριότητα, συμμετέχει στους Ε΄ Πανελλήνιους Αγώνες Υποβρυχίου Κυνηγιού.Την περίοδο αυτή αρχίζουν και οι πρώτες συζητήσεις για μετονομασία του Συνδέσμου σε Ναυτικό Όμιλο. Έτσι, το 1961 τίθεται ως θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου η «τροποίησις του σκοπού και της ονομασίας του Συνδέσμου ίνα συμπεριλάβη και τα ναυτικά αθλήματα εις τους σκοπούς αυτού» (8 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 21 Απριλίου 1960).