Δ.Σ. & Μελη

Καρυώτης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Μελετλίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Λάμπρου Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας

Μαρέτης Κωνσταντίνος

Ταμίας & Έφορος Κωπηλασίας

Φαρμακίδης Σωτήριος-Νεκτάριος

Έφορος Ιστιοπλοΐας 

Κουσίδης Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας & Έφορος Υλικού - Εγκ/σεων

Αμανατίδης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας

Χ’βασιλείου Ιωάννης

Αναπληρωτής Ταμίας

Κυριάκης Θεόδωρος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Λαμπαδαρίου Ηλίας

Μέλος

Κωστόπουλος Δαυίδ 

Μέλος

 Για την Εξελεγκτική επιτροπή εκλεχτήκαν οι :

 

Σαμαράς  Δημήτριος

Πρόεδρος Εξελεκτικής Επιτροπής

Καρπούζας Ευάγγελος

Μέλος  Εξελεκτικής Επιτροπής

Μπούσιου Βασίλειος                       

Μέλος Εξελεκτικής Επιτροπής

Για την Πειθαρχική Επιτροπή εκλεχτήκαν οι:  

Λαμπαδαρίου Ελισάβετ

Μέλος  Πειθαρχικής Επιτροπής

Μαρινόπουλος Νικόλαος 

Μέλος  Πειθαρχικής Επιτροπής

Καλαμπάκας Στέφανος

Μέλος  Πειθαρχικής Επιτροπής

 

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών είναι τριετής.