Καταστατικό Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης


Μπορείτε να δείτε το Καταστατικό του Ομίλου, μετά και τις τελευταίες αναθεωρήσεις.

Κατεβάστε το Καταστατικό του Ναυτικού Ομίλου