Καταστατικό Ομίλου

Το καταστατικό του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης μπορείτε να το βρείτε από εδώ